Artróza

Artróza Artróza (osteoarťroza) patrí medzi jedny z najčastejších ochorení kĺbov. Viac či menej pokročilou artrózou trpí 90 percent ľudí nad 65 rokov. Súvisí to so skutočnosťou, že telesné tkanivo sa vekom mení. V dôsledku toho sa zhoršujú tlmiace vlastnosti chrupavky...

Zápaly kĺbov

Zápaly kĺbov Zápal kĺbov patrí medzi zápalové ochorenia. Ten je odpoveďou organizmu na škodlivé vnútorné a vonkajšie podnety. Napríklad zápal sa môže vyskytnúť v častiach nášho pohybového aparátu. Nosným aparátom nášho tela sú okrem kostí aj kĺby, chrupavka,...