Kontúzie

Kontúzie Kontúzie vznikne náhlym a tupým pôsobením sily. Napríklad tupý úder, kopnutie alebo pád môže poškodiť najmenšie cievy pod kožou. Výsledkom je, že krv presakuje do okolitého tkaniva a spôsobuje jeho opuch. Postihnuté miesto je bolestivé a modrina môže...