Artróza

Artróza Artróza (osteoarťroza) patrí medzi jedny z najčastejších ochorení kĺbov. Viac či menej pokročilou artrózou trpí 90 percent ľudí nad 65 rokov. Súvisí to so skutočnosťou, že telesné tkanivo sa vekom mení. V dôsledku toho sa zhoršujú tlmiace vlastnosti chrupavky...

Natrhnutie svalov

Natrhnutie svalov Natrhnutie svalov a väzov patrí medzi najčastejšie športové zranenia. Svalové napätie postihuje najmä lýtkové, stehenné alebo chrbtové svaly. V prípade natiahnutia, náhleho preťaženia alebo neprirodzeného pohybu dochádza k pretiahnutiu svalu. Sval...